โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ลงทะเบียนใช้งาน

Total 22 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน139722
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน03137
3รพสต งิ้วเฒ่า02103
4รพสต เจริญเมือง01247
5รพสต ดอยงาม02024
6รพสต ทรายขาว00145
7รพสต ทานตะวัน01034
8รพสต ธารทอง02024
9รพสต ป่าบง00426
10รพสต ป่าหุ่ง01258
11รพสต เมืองพาน021811
12รพสต แม่คาวหลวง00178
13รพสต แม่เย็น01157
14รพสต แม่อ้อ02158
15รพสต ร่องคต02057
16รพสต ร่องธาร00044
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง10045
19รพสต สันติสุข00246
20รพสต สันมะเค็ด03339
21รพสต หัวง้ม00112
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01124

ผู้ที่ได้รับการตรวจเจาะ LAB

Total 1 item.
#ชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
10253542
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
No results found.

รายชื่อแพทย์ผู้สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#ชื่อแพทย์จำนวนสรุป (ราย)
 รวม47 จากทั้งหมด 48 (คิดเป็น 97.92 %)
1กันยามาศ ชัยยาสม47

จำนวนสรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#สถานที่ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมดจำนวนสรุปเสร็จคิดเป็นร้อยละ
     
1(not set)484797.92

สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#RBCWBCPLTHTCMVCHbFBSBUNCreatinineUricAcidHDLLDLSGOTSGPTAlkaline_phosphataseCholesterolTriglycerideCholinesterase
1000000000000000000

Error Step 3 - รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้สรุปผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์

Total 1 item.
#ปีงบประมาณHNชื่อสกุลสถานที่ปฏิบัติงาน
125610292756น.ส. รสสุคนธ์ กิติยศ(not set)