โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ลงทะเบียนใช้งาน

Total 22 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน1310925
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน052310
3รพสต งิ้วเฒ่า02103
4รพสต เจริญเมือง01348
5รพสต ดอยงาม02024
6รพสต ทรายขาว00145
7รพสต ทานตะวัน01034
8รพสต ธารทอง02035
9รพสต ป่าบง00437
10รพสต ป่าหุ่ง01258
11รพสต เมืองพาน034815
12รพสต แม่คาวหลวง00178
13รพสต แม่เย็น01157
14รพสต แม่อ้อ023510
15รพสต ร่องคต02057
16รพสต ร่องธาร00044
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง11057
19รพสต สันติสุข00347
20รพสต สันมะเค็ด133310
21รพสต หัวง้ม10214
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01124

ผู้ที่ได้รับการตรวจเจาะ LAB

Total 1 item.
#ชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
13581107263486
Total 23 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน103342128213
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน03025
3รพสต งิ้วเฒ่า03104
4รพสต เจริญเมือง00246
5รพสต ดอยงาม04037
6รพสต ทรายขาว00022
7รพสต ทานตะวัน00033
8รพสต ธารทอง01023
9รพสต ป่าบง00314
10รพสต ป่าหุ่ง01146
11รพสต เมืองพาน022711
12รพสต แม่คาวหลวง00167
13รพสต แม่เย็น00044
14รพสต แม่อ้อ022610
15รพสต ร่องคต02035
16รพสต ร่องธาร00044
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง10034
19รพสต สันติสุข00246
20รพสต สันมะเค็ด03339
21รพสต หัวง้ม00022
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01113
23อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)1010113465

รายชื่อแพทย์ผู้สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#ชื่อแพทย์จำนวนสรุป (ราย)
 รวม65 จากทั้งหมด 486 (คิดเป็น 13.37 %)
1กันยามาศ ชัยยาสม65

จำนวนสรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 4 items.
#สถานที่ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมดจำนวนสรุปเสร็จคิดเป็นร้อยละ
     
1(not set)9822.04
2โรงพยาบาล21310.47
3สสอ + รพสต1116255.86
4OutSource6500.00

สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#RBCWBCPLTHTCMVCHbFBSBUNCreatinineUricAcidHDLLDLSGOTSGPTAlkaline_phosphataseCholesterolTriglycerideCholinesterase
194424394474594490003100413024937180

Error Step 3 - รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้สรุปผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์

Total 422 items.
#ปีงบประมาณHNชื่อสกุลสถานที่ปฏิบัติงาน
125610000235น.ส. สาวิตรี บุญเรืองโรงพยาบาลพาน
225610001475น.ส. อรพรรณ วันแก้วอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
325610003116น.ส. ภารณี ศรีบุญเรืองโรงพยาบาลพาน
425610003710นาง สมศิริ ปินตาอุดโรงพยาบาลพาน
525610004715น.ส. ทาริกา(***) เชื้อเมืองพานโรงพยาบาลพาน
625610004879นาย ถิรวุฒิ มหิตธิ(not set)
725610004880นาย สมชาย โท๊ะป๋าโรงพยาบาลพาน
825610005429นาง ชื่นจิตร ลือชัยอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
925610005964นาย สาคร อุ่นวงค์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
1025610006240นาง จันทร์นิภา ราชคมน์โรงพยาบาลพาน
1125610007913น.ส. จารุวรรณ จันทร์ผัด(not set)
1225610008150นาย จีรพงษ์ ใจวงศ์(not set)
1325610008794นาง ประภัสสร ปินตาโรงพยาบาลพาน
1425610009150นาย ชนะชน ทนันชัยอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
1525610009264นาง วนิดา ตันแก้วโรงพยาบาลพาน
1625610011656น.ส. ศุจีราภัทร กันไชยโรงพยาบาลพาน
1725610011942นาง สมหมาย(***) ทองคำอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
1825610012910นาง ศิริลักษณ์ ดวงจิตรโรงพยาบาลพาน
1925610013065นาง รุ่งทิวา โสภาโรงพยาบาลพาน
2025610013468นาย ศุภวัฒน์ บุญมารักษ์(not set)
2125610014071นาย นิกรณ์ คำแปงโรงพยาบาลพาน
2225610014371น.ส. ศิริขวัญ ปินตาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
2325610014597น.ส. นงค์คาร สมประสงค์โรงพยาบาลพาน
2425610014846นาย อรุณชัย ท้าวทองอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
2525610015318นาง เงิน(***) เชื้อเมืองพานโรงพยาบาลพาน
2625610016658นาง จำลองลักษณ์ สายแก้ว(not set)
2725610017049นาย มนู เกษนาวาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
2825610017237น.ส. ระพีพันธ์ สมบูรณ์(not set)
2925610017559นาย อิทธิพัทธ์ ปินตานา(not set)
3025610018450นาย มรุเดช ปัญญาวงค์(not set)
3125610019356นาง บัวแก้ว ศรีธิเมืองใจอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
3225610019685นาง ประเทืองทิพย์ ไกรฤกษ์โรงพยาบาลพาน
3325610020600นาย สุทธิพงษ์ นาวาจะโรงพยาบาลพาน
3425610021388นาง เรณุกา คำแปงอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
3525610023898นาย สมบูรณ์ แก้วดี(not set)
3625610025536น.ส. สมัย วงค์ศรีโรงพยาบาลพาน
3725610025675น.ส. เอมอร สมศักดิ์โรงพยาบาลพาน
3825610025693นาย ถนอม(***) เชื้อเมืองพานโรงพยาบาลพาน
3925610025736น.ส. ณัฐนันทร์ สุบรรณพงษ์โรงพยาบาลพาน
4025610025803น.ส. วรรณิษา บุญสูงโรงพยาบาลพาน
4125610025948นาง จรัสศรี อุ่นแก้ว(not set)
4225610026086น.ส. จิดาภา ขันตาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
4325610026185นาย ประพันธ์ ลือชัย(not set)
4425610026956นาง เสนีย์ พระโพธิ์โรงพยาบาลพาน
4525610027322นาง ปาริชา ปันแก้วโรงพยาบาลพาน
4625610028113นาง รัตติกานต์ นรรัตน์โรงพยาบาลพาน
4725610029175นาง ประทุมพร แสนโยธาโรงพยาบาลพาน
4825610029196นาง บงกช อุปราโรงพยาบาลพาน
4925610029429นาย สุธรรม บุญยืนโรงพยาบาลพาน
5025610029495นาง จุฬา ก๋าวิตาโรงพยาบาลพาน
5125610029709นาง ลำภู ตาสาย(not set)
5225610030139นาง สุมาต สมมะนะโรงพยาบาลพาน
5325610031146น.ส. ลำดวน สุรินทร์ต๊ะโรงพยาบาลพาน
5425610031233นาง นงค์คราญ วงค์ชัยโรงพยาบาลพาน
5525610031463นาง ปราณี บุญยืนโรงพยาบาลพาน
5625610031983นาง เสาวณีย์ อุ่นน้อยโรงพยาบาลพาน
5725610032102น.ส. จินตนาภรณ์ รุนเดิมโรงพยาบาลพาน
5825610032319น.ส. เรือนแก้ว คำหลวงโรงพยาบาลพาน
5925610032462นาง จินดา ไชยสมบัติโรงพยาบาลพาน
6025610032816นาง วนารัตน์ ปาสำลีโรงพยาบาลพาน
6125610032875นาย นิธิกร ยะปิ๋วอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
6225610032954น.ส. ยุรี จิตต์อารีลมัยโรงพยาบาลพาน
6325610033026นาย วิทิตย์ เรือนมาโรงพยาบาลพาน
6425610033050น.ส. นวรัตน์ บุญยืนอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
6525610033123น.ส. จุฬาภรณ์ สิงห์แปโรงพยาบาลพาน
6625610033409นาง ศิรินภา พวงสมบัติ(not set)
6725610033414นาย ทศพร ธรรมกุสุมา(not set)
6825610033421น.ส. รัตนา โชติธนานุรักษ์โรงพยาบาลพาน
6925610033426นาย อัฐกานต์ ผุสดีโรงพยาบาลพาน
7025610033429นาง อารีรัตน์ อาจคำโรงพยาบาลพาน
7125610033430นาย ศราวุธ พรหมมินทร์โรงพยาบาลพาน
7225610033431นาง ธนิดา โพธิ์คำ(not set)
7325610033447นาง สุพัชรี จิรรัตน์สถิตโรงพยาบาลพาน
7425610033450น.ส. กรรณิกา ขันคำโรงพยาบาลพาน
7525610033452นาย วิทยากรณ์ คันทะโรงพยาบาลพาน
7625610033459น.ส. พัชรี ปันคำโรงพยาบาลพาน
7725610033461น.ส. จิตราภรณ์ ไชยสมบัติโรงพยาบาลพาน
7825610033482นาง จันทิรา คันธะวงค์โรงพยาบาลพาน
7925610033484นาย อภินันธ์ คันธะวงค์(not set)
8025610033488นาง จินดา คำอ้ายโรงพยาบาลพาน
8125610033491นาง ประภาศรี จิตนารินทร์โรงพยาบาลพาน
8225610033497นาง อรพิน จริยาโรงพยาบาลพาน
8325610033498นาง พัชรี ชุมเมตตาพันธ์โรงพยาบาลพาน
8425610034263น.ส. ณัฐพร จันทร์แสง(not set)
8525610034784นาย ธีระยุทธ์ ดอนเลยโรงพยาบาลพาน
8625610035024นาง ยุพิน ศุภรสิทธารถโรงพยาบาลพาน
8725610035027น.ส. นวรัตน์ อยู่สิงห์(not set)
8825610035046นาง ผกากรอง คำตุ้ยโรงพยาบาลพาน
8925610035058ม.ล. ขนิษฐา ศุขสวัสดิโรงพยาบาลพาน
9025610035067นาง ศิริลักษณ์ กฤตสัมพันธ์โรงพยาบาลพาน
9125610035084นาง สมจิตร ปัญญาโสโรงพยาบาลพาน
9225610035090นาง นงคราญ*** เชื้อเมืองพานโรงพยาบาลพาน
9325610035092นาง ยุพดี สุทธนูโรงพยาบาลพาน
9425610035097นาย บรรพต ศรีวิชัยโรงพยาบาลพาน
9525610035627นาง อรวรรณ์ กาวิละมูลโรงพยาบาลพาน
9625610036404นาง สายใจ เอื้อรักสกุลโรงพยาบาลพาน
9725610036660นาง พัทธวรรณ วงศ์บุรินทร์พานโรงพยาบาลพาน
9825610036802นาง นัชชา โท๊ะป๋าโรงพยาบาลพาน
9925610036804น.ส. วรรณวิษา โท๊ะป๋าโรงพยาบาลพาน
10025610036807น.ส. ธนภร ศรีบุญเรืองโรงพยาบาลพาน
10125610037013น.ส. พรพรรณ มูลวิจิตรโรงพยาบาลพาน
10225610037017น.ส. เรวดี โค้วจิริยะพันธุ์โรงพยาบาลพาน
10325610037024นาง ศิริลักษณ์ เทพนิลอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
10425610037028นาง ลดาวัลย์ ธัญญารักษ์โรงพยาบาลพาน
10525610037031นาย อนุชา หวนหวานโรงพยาบาลพาน
10625610037036นาง กฤษนี นรรัตน์โรงพยาบาลพาน
10725610037044นาง ประภัสสร ศรีนวลวงค์(not set)
10825610037065น.ส. อินวดี อดทนโรงพยาบาลพาน
10925610037066นาง ยุวดี อดทนโรงพยาบาลพาน
11025610037079นาย จักรพันธุ์ ขมินธกูลโรงพยาบาลพาน
11125610037087นาง สรัญญา พรหมตัน(not set)
11225610037096นาง ณัฐนันท์ มโนคำโรงพยาบาลพาน
11325610037325นาง เพชรา วิรัทธิโกวิทโรงพยาบาลพาน
11425610038569นาง อรุณวดี ศรีตะวัน(not set)
11525610038830น.ส. ธนาภรณ์ ศรีธิเมืองใจโรงพยาบาลพาน
11625610039001น.ส. ยุพิน กลิ่นจันทร์โรงพยาบาลพาน
11725610039027นาย ไตรภพ พงษ์สุภักดิ์(not set)
11825610039060นาย สง่า ทะริยะโรงพยาบาลพาน
11925610039068นาย สงกรานต์ จอมน้อยโรงพยาบาลพาน
12025610039072น.ส. ศรีวรรณ์ ภิญโญจิตรโรงพยาบาลพาน
12125610040654น.ส. อิสริยา ราชคม(not set)
12225610041194นาย วิชัย ชัยชะนาญอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
12325610041894นาง วฤณดา สิริวรางค์โรงพยาบาลพาน
12425610042215นาย สันต์ ติ๊บปาละอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
12525610042323น.ส. หทัยทิพย์ ราชคมน์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
12625610042770น.ส. ธิดาทิพย์ ธิโนชัยโรงพยาบาลพาน
12725610043536น.ส. นิภาพร เรือนแก้วโรงพยาบาลพาน
12825610043538นาย วุฒิโรจน์ ฟักฟองอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
12925610043702นาง แจ่มจันทร์ คำปาละอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
13025610043884นาง รำญวน คำจำปาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
13125610044033นาง ลดาวัลย์ อังศุชวาลโรงพยาบาลพาน
13225610044300นาง ปาริชาติ เกิดมั่นอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
13325610046120นาย ณัฐพงศ์ โคตรประโคนโรงพยาบาลพาน
13425610046302น.ส. พรพรรณ แลสันกลางโรงพยาบาลพาน
13525610046587น.ส. เนตรนภา ชุมมัธยาโรงพยาบาลพาน
13625610046680นาง อรัญญา ฤกษ์กำยีโรงพยาบาลพาน
13725610047267นาง เรณู สังข์เปียอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
13825610047312น.ส. พรรณิการ์ สีเขียวโรงพยาบาลพาน
13925610047497นาง เมธาพร บัวอินทร์โรงพยาบาลพาน
14025610048889นาย วีระกร ไชยวรรณโรงพยาบาลพาน
14125610050273นาง ลินดา เทวดุลย์โรงพยาบาลพาน
14225610050848นาง รัชดา ราชคม(not set)
14325610052345น.ส. ชนัญญา ฤทธิมูลเมืองโรงพยาบาลพาน
14425610052400น.ส. จุฑามาศ แสนศิริโรงพยาบาลพาน
14525610052423นาง ปรานี สุกรณ์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
14625610052495น.ส. สุพัตรา ชุมพลกุลโรงพยาบาลพาน
14725610053620นาย นิพนธ์ ศรีวิชัยโรงพยาบาลพาน
14825610057043นาย วิชาญ รุนเดิมโรงพยาบาลพาน
14925610057048น.ส. เจนจิรา อู่วาณิชย์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
15025610057076นาง ศรีวรรณ มาลัยอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
15125610057427นาย ประพันธ์ เทพนิลโรงพยาบาลพาน
15225610058334น.ส. กรรณิการ์ เรืองดีโรงพยาบาลพาน
15325610059782นาง ชมพร สีเงินโรงพยาบาลพาน
15425610059959น.ส. สร้อยสุดา เฉลิมพงษ์(not set)
15525610061872นาง กัลยาณี จ่างจิตอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
15625610062498นาย กฤษณะ เวียงนิล(not set)
15725610062754นาง น้ำค้าง บุปผาชาติอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
15825610062989นาย สาคร อินโนโรงพยาบาลพาน
15925610065846นาง สุจีรา อินโนอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
16025610066037น.ส. ชฎานันท์ มะโนใจโรงพยาบาลพาน
16125610066582นาย กิติชัย พงศ์วรินทร์โรงพยาบาลพาน
16225610067670นาย สัจจะ บุญมาเกี๋ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
16325610067962นาย เฉลิมชัย ฉัตรสุรินทร์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
16425610068807นาง เสาวภา คงสมบูรณ์โรงพยาบาลพาน
16525610069564นาย สมควร ธรรมพิชัยโรงพยาบาลพาน
16625610070548นาย พิพัฒนาพงษ์ ใจยาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
16725610070837นาง ศิรประภา วณิชพิพัฒน์กุลโรงพยาบาลพาน
16825610071158นาย ชยภัฎ ชูศรีอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
16925610071263นาย วรุฒ ดวงจิตร(not set)
17025610071703นาง สุวลี วัฒน์ชนกุลโรงพยาบาลพาน
17125610072536น.ส. ศรีแพร สายหล้า(not set)
17225610072602น.ส. อนงค์ ไชยศักดิ์โรงพยาบาลพาน
17325610072638น.พ. ฑิฆัมพร จ่างจิตโรงพยาบาลพาน
17425610073104นาง เปียทิพย์ โท๊ะป๋าโรงพยาบาลพาน
17525610073852น.ส. นงคราญ ราชคมโรงพยาบาลพาน
17625610074399นาง วิไลลักษณ์ ติ๊บปาละโรงพยาบาลพาน
17725610075052นาง ไพรวัลย์ หล้ากาวินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
17825610075052นาง ไพรวัลย์ หล้ากาวินโรงพยาบาลพาน
17925610075127นาง วัชรี ใจบุญอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
18025610075253นาย จีระศักดิ์ ชัยวุฒิอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
18125610076012น.ส. แสงรุ้ง ไชยคำ(not set)
18225610076300น.ส. นันทิวรรณ นันตา(not set)
18325610077864นาง ศศิวิมล สุทธปรีดา(not set)
18425610079509น.ส. วรางคณา ขันนราโรงพยาบาลพาน
18525610080382นาง ธีธารัตน์ นรรัตน์โรงพยาบาลพาน
18625610082682น.ส. พรพรรณ เชื้อเมืองพานอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
18725610082779น.ส. สิริรัตน์ โปร่งใจ(not set)
18825610083174นาง ดวงใจ พลสวัสดิ์โรงพยาบาลพาน
18925610084257นาง ปาลิตา เจริญสุขโรงพยาบาลพาน
19025610085963น.ส. กนกวรรณ เครือสุวรรณ์โรงพยาบาลพาน
19125610086255นาง นิพา โพธิคำโรงพยาบาลพาน
19225610087194น.ส. จุฑาทิพย์ ปิจวงค์โรงพยาบาลพาน
19325610089242นาง ปรานี เรืองทองรพสต ทานตะวัน
19425610089652นาย กัมพล หลวงปันโรงพยาบาลพาน
19525610091183นาย จำลอง สีตา(not set)
19625610091334นาง อนงค์ ราชคมน์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
19725610093390นาง แต๋ว อกใจ(not set)
19825610096722น.ส. ปรารถนา นาวาจะโรงพยาบาลพาน
19925610098083นาง ญานิกา โสมโยธีโรงพยาบาลพาน
20025610098983น.ส. ชุติกาญจน์ เผด็จปองจันทร์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
20125610102102น.ส. ธารารัตน์ ข้าวสามรวงโรงพยาบาลพาน
20225610103551นาง กาญจนา กาจนุกูลโรงพยาบาลพาน
20325610103589น.ส. ศรีตะวัน ขันคำอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
20425610104452นาง สายพิณ สันติวงศ์โรงพยาบาลพาน
20525610104853นาย สุรชัย คำแปงโรงพยาบาลพาน
20625610105015น.ส. จามจุรี ธิศรีโรงพยาบาลพาน
20725610105082น.ส. จรรยารักษ์ คำปัญโญโรงพยาบาลพาน
20825610105730ภญ. สุวิดา อินถาก้อนโรงพยาบาลพาน
20925610106608นาง วลัยลักษณ์ พรมตันโรงพยาบาลพาน
21025610107689นาง สุณีย์ เตชะบุญอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
21125610107914นาย ธีรภาพ โยสุยะโรงพยาบาลพาน
21225610108779น.ส. เจนจิรา ใจน้อย(not set)
21325610113085นาย ศรีนวล ศรีคำชุม(not set)
21425610113255นาง ลำดวน ไชยวันโรงพยาบาลพาน
21525610114307นาง อารี สมใจอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
21625610116214นาย วิฑูรย์ คำเมทา(not set)
21725610116821นาย ประภาส อ้ายดวง(not set)
21825610118619นาง นิรา จับหมั้นโรงพยาบาลพาน
21925610119547น.ส. กาญจะนา สิงห์ธิ(not set)
22025610121127นาย ประดิษฐ์ มีสา(not set)
22125610121593นาย พีรพัฒน์ เงินขาโรงพยาบาลพาน
22225610122482น.ส. เรณุกา ทาปัญญาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
22325610122955นาย ชัย โพธิคำโรงพยาบาลพาน
22425610123662นาง ลาวรรณ์ จุ๋มป๋าอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
22525610124204นาย อนุวัฒน์ โชติอลงกรณ์โรงพยาบาลพาน
22625610125385น.ส. เกศินี ไทยโกษาโรงพยาบาลพาน
22725610130218นาง ศุภิสรา สุวรรณจักษ์โรงพยาบาลพาน
22825610130437นาย ดนัย แก้วมูลอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
22925610130919น.ส. มาลี อินต๊ะวงค์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
23025610131013นาง วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์โรงพยาบาลพาน
23125610131183นาย อนุรักษ์ โปร่งใจ(not set)
23225610134023น.ส. ชมัยพร ท้าวกันทา(not set)
23325610134111นาง พรทิพย์ เชื้อเมืองพาน(not set)
23425610136892นาย พูนทรัพย์ ภูแก้วอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
23525610137461น.ส. นิชานาถ ธรรมเสน(not set)
23625610137567น.ส. มัณฑนา พรรณโชติโรงพยาบาลพาน
23725610137597น.ส. สายสุนีย์(***) เชื้อเมืองพานโรงพยาบาลพาน
23825610137868ท.ญ อรอนงค์ พูลสวัสดิ์โรงพยาบาลพาน
23925610137924น.ส. หทัยรัตน์ บัวอินทร์(not set)
24025610200477น.ส. นิลุบล เจียมสุขุมโรงพยาบาลพาน
24125610202073น.ส. พัชริดา บุญทา(not set)
24225610202457นาง สุภาพร บุญญากาศ(not set)
24325610202600นาย เคเนดี้ แวยูโซ๊ะอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
24425610203069น.ส. แสงดาว ปวนกันโรงพยาบาลพาน
24525610203372นาง สุขคำ กองวิชาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
24625610205796น.ส. ณชญาดา อากาศทิพย์รพสต สันติสุข
24725610207762นาย คมกริช ปันเปี้ยอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
24825610208010น.ส. จรัญพร สุรินทร์โรงพยาบาลพาน
24925610209276นาง อุไรรัตน์ มณีวรรณ์รพสต ป่าหุ่ง
25025610209674นาย บรรจง กาวิละมูลโรงพยาบาลพาน
25125610210357น.ส. หนึ่งฤทัย ศิริอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
25225610211858นาง รำไพ วงค์ไฝรพสต แม่คาวหลวง
25325610212143นาย เพลิน หอมอ่อนรพสต สันมะเค็ด
25425610213277นาย มานพ สีตาโรงพยาบาลพาน
25525610213828น.ส. กมลลักษณ์ ปันนารินทร์โรงพยาบาลพาน
25625610214036น.ส. จินตนา ยาวิเลิศอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
25725610214066นาย สุพจน์ จันทะปัดสาโรงพยาบาลพาน
25825610214566นาง อานงนุช ยาวิชัยรพสต แม่คาวหลวง
25925610215277น.ส. เกวาดี ชัยบุญเรืองรพสต ป่าบง
26025610215637นาย เสกสรร จันทร์เป็งผัด(not set)
26125610217191นาย สมฤทธิ์ มีจันทร์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
26225610217830นาง บรรจงกิตติ์ วงศ์หมึกโรงพยาบาลพาน
26325610219071นาง นัชดา วงศเทปินรพสต ป่าหุ่ง
26425610219075นาย อนุสรณ์ ศรีจันทร์รพสต เมืองพาน
26525610219077นาง ธีรานุช โพธิชัยรพสต เมืองพาน
26625610219078นาง พรรณิภา อินทนันชัย(not set)
26725610219108นาง ปรานอม อิสระไพศาลรพสต ป่าบง
26825610219110น.ส. ทัศนีย์ สุวรรณทารพสต ร่องธาร
26925610219112นาย สมทิศ(***) ธงสิบห้ารพสต ธารทอง
27025610219113น.ส. อรทัย ทาสุรินทร์รพสต ร่องธาร
27125610219114นาง เพียญ วงค์แปงรพสต ร่องธาร
27225610219116น.ส. นงคราญ เชื้อเมืองพานรพสต ป่าหุ่ง
27325610219968นาง วรรณภา แก่นแก้วรพสต ดอยงาม
27425610220492น.ส. ธีรกานต์ มูลขัดโรงพยาบาลพาน
27525610220968นาย สมควร ยาวิชัยรพสต งิ้วเฒ่า
27625610221320นาง มณีวรรณ์ สาริวาสโรงพยาบาลพาน
27725610222182นาง จิรวรรณ ฟักฟองโรงพยาบาลพาน
27825610222721นาง สุรีพร อิสระไพศาลโรงพยาบาลพาน
27925610223363น.ส. รุ่งนภา ตาเมือง(not set)
28025610223580น.ส. อุดมพร ทะวรรณาโรงพยาบาลพาน
28125610224123น.ส. เบญจวรรณ คำแปงโรงพยาบาลพาน
28225610224381น.ส. พัทธนันท์ ชาวน่านโรงพยาบาลพาน
28325610224587ท.ญ วราภรณ์ ภูริวรางคกูลโรงพยาบาลพาน
28425610224687น.ส. สุพรรณี สารทะโรงพยาบาลพาน
28525610224765นาง อุดมลักษณ์ อินสวนอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
28625610224866นาง นันท์ภสร อุดใจอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
28725610224933นาง มลธิดา นาวาจะโรงพยาบาลพาน
28825610224939นาย วชิรพันธ์ กว้างไพบูลย์โรงพยาบาลพาน
28925610226106น.ส. เกตุ เตชะบุญ(not set)
29025610226166นาย สายัณห์ สิริรังอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
29125610226561น.ส. หัสยาพร พรหมเสนรพสต สันกลาง
29225610227372น.ส. กิ่งทอง อินยมโรงพยาบาลพาน
29325610228486นาง นิสาชล กลิ่นขจรอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
29425610230087นาง ละเอียด อ้ายดีอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
29525610230717น.ส. พิมไพ ใจแปงโรงพยาบาลพาน
29625610231091นาย ปริญญา พิกุลโรงพยาบาลพาน
29725610231097ท.ญ วรางคณา เทียมภักดีโรงพยาบาลพาน
29825610231194น.ส. สุนิศา สายปินตาโรงพยาบาลพาน
29925610231200นาง สุพรรณ์ สุริยะจักร์โรงพยาบาลพาน
30025610231474นาย สิทธิชัย อิสระไพศาลอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
30125610232566น.ส. ธาราทิพย์ หลวงวงค์(not set)
30225610235212น.ส. ณัฐพร วงค์จันทร์เสือ(not set)
30325610236181น.ส. พรพญา เตปินรพสต เจริญเมือง
30425610236439นาง ขวัญนา เพชรประดับอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
30525610237000น.ส. รุ่งอรุณ ธรรมเสนโรงพยาบาลพาน
30625610237007น.ส. อรวรา ราชคมโรงพยาบาลพาน
30725610237093นาง นงคราญ จิตกวีโรงพยาบาลพาน
30825610237499นาง นฤมล กาวินคำโรงพยาบาลพาน
30925610237554พ.ญ. ธัญญาภรณ์ รัตนวิชัยโรงพยาบาลพาน
31025610237596น.ส. อรอนงค์ เครือตาโรงพยาบาลพาน
31125610237616นาย อนุรักษ์ สุริยะจักร์รพสต ป่าหุ่ง
31225610238372นาง พีรญา ดีจริยารพสต เมืองพาน
31325610238670น.ส. ชุติมา สุทธโพธิพงศ์โรงพยาบาลพาน
31425610239089น.ส. นวพร สิขิวัฒน์โรงพยาบาลพาน
31525610239706น.ส. ชฎาธร มะโนวรรณ์(not set)
31625610241705น.ส. สุนันทดา เขื่อนแก้ว(not set)
31725610242064นาง วัชราวรรณ ใจวังเย็น(not set)
31825610242535น.ส. วัฒจนา จอมจันทร์รพสต แม่อ้อ
31925610244043น.ส. ปิยะพร นรรัตน์โรงพยาบาลพาน
32025610244858นาย วิทยา สีฟ้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
32125610245361น.ส. ณัฐชา สมศักดิ์(not set)
32225610245998นาย พงศ์ศิริ บุญสิทธิ์(not set)
32325610246005น.ส. จริยา มาคำรพสต งิ้วเฒ่า
32425610246429น.ส. อรพรรณ ปัญโญแก้ว(not set)
32525610246977น.ส. ภัฏชนัญญ์ เชื้อเมืองพาน(not set)
32625610247116ท.ญ ชื่นชม จันทร์ยวงโรงพยาบาลพาน
32725610247361นาง ดวงใจ ปัญเจริญรพสต เวียงห้าว
32825610248019น.ส. พรรณทิพา มาทาโรงพยาบาลพาน
32925610248267น.ส. เกษสุดา ยถาธนากุลโรงพยาบาลพาน
33025610248931นาย จักรพงศ์ เรือนใจรพสต สันกลาง
33125610250605น.ส. ศุกิตา ทองดีโลก(not set)
33225610252999นาย ชูศักดิ์ จันต๊ะ(not set)
33325610253169น.ส. กนกทิพย์ อิ่นเอ้ย(not set)
33425610254004นาย ศุภชัย แย้มนุ่นโรงพยาบาลพาน
33525610254181นาง วิระพันธ์ ถาพรรพสต เจริญเมือง
33625610255063น.ส. อโณทัย เขื่อนแก้วโรงพยาบาลพาน
33725610255087นาย วิเชียร ภูตะเวชโรงพยาบาลพาน
33825610255148น.ส. กมลพรรณ กิติอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
33925610255440นาง ผ่องพรรณ นาคาวงษ์(not set)
34025610256637นาง ธัญญลักษณ์ ปันตั๋นโรงพยาบาลพาน
34125610256976นาย ธนรรณพ อุ่นแก้ว(not set)
34225610257077น.ส. ชุติมา คชเสนีอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
34325610257278นาง สงกรานต์ เทพวงค์(not set)
34425610257351นาง สุมาลี ทาแกง(not set)
34525610257740น.ส. กนกพร จงจำรัสศิลป์(not set)
34625610258354นาง จิรัชญา เต๋จ๊ะบุญโรงพยาบาลพาน
34725610259067นาง พีรพรรณ ทองโรจน์โรงพยาบาลพาน
34825610259085น.ส. อนงค์นาถ คำมูลโรงพยาบาลพาน
34925610259253น.ส. ทิพย์วัลย์ บุญวงค์รพสต สันติสุข
35025610259611น.ส. บุญมี ศิลชาติอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
35125610259669น.ส. ฐิติพร ทาแกงรพสต ธารทอง
35225610259955นาง วราลี นรรัตน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
35325610260296น.ส. สรณีย์ กาวีละ(not set)
35425610260618น.ส. ภัทราภรณ์ แสนหลงรพสต เมืองพาน
35525610260630น.ส. มัตติกา นวลแพงรพสต ป่าหุ่ง
35625610260673น.ส. กาญจนา จอมขยันรพสต สันมะเค็ด
35725610261169น.ส. อัจฉรา ยานะติ๊บอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
35825610263127น.ส. มณฑิณี อักษรดิษฐ์รพสต สันมะเค็ด
35925610263286พ.ญ. พลอยพิม เขื่อนเก้า(not set)
36025610265416น.ส. อภิญญา มูลชุมภูโรงพยาบาลพาน
36125610267516น.ส. แสงเพ็ญ กิติกัน(not set)
36225610267525นาย สำราญ ศิริรพสต เวียงห้าว
36325610267537นาง ประภาพร ใจมั่นรพสต สันติสุข
36425610267646นาง กฤติยา เมืองวงค์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
36525610267910น.ส. นิจจารีย์ มูลเมารพสต ใหม่ท่าเรือ
36625610268266น.ส. เบญจวรรณ ช่างเพียรโรงพยาบาลพาน
36725610270240น.ส. รวิวรรณ เอกปันเงินกุลโรงพยาบาลพาน
36825610270417นาย วุฒิชัย ก้อนแปงโรงพยาบาลพาน
36925610271653น.ส. สุรีรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงพยาบาลพาน
37025610272826น.ส. ศิริรัตน์ ไชยมงคลโรงพยาบาลพาน
37125610273669น.ส. เนตรชนก สารบุญมา(not set)
37225610274430น.ส. สุพรรณษา ชุ่มมงคลรพสต ป่าบง
37325610274452นาง พจนาถ พรมตันรพสต ดอยงาม
37425610274454นาง เรณู โพธิปัญญารพสต แม่อ้อ
37525610274857นาย ธีรินทร์ ทองโรจน์โรงพยาบาลพาน
37625610274897น.ส. กฤตกนก คำพินิจอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
37725610275758นาย ถาวร นรรัตน์(not set)
37825610276835นาง เสาร์คำ เย็นสำราญอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
37925610277545น.ส. สกุลรัตน์ ดะนัยโรงพยาบาลพาน
38025610277547น.ส. สุดารัตน์ วรรณโคตโรงพยาบาลพาน
38125610277554น.ส. ธนาภรณ์ ชัยวงค์โรงพยาบาลพาน
38225610277558น.ส. จิรัชยา ช่วยบ้านโรงพยาบาลพาน
38325610277979น.ส. วันวิสาข์ สายไฮคำ(not set)
38425610278577น.ส. จุฬาลักษณ์ น้อยท่าช้างโรงพยาบาลพาน
38525610279231น.ส. ทิพาพร จันตุมโรงพยาบาลพาน
38625610280063น.ส. ณัฐนรี* ธรรมโกรพสต แม่อ้อ
38725610280089น.ส. สายสวาท คำไร่(not set)
38825610280444น.ส. ณัฐภัค ฟองใจ(not set)
38925610280984น.ส. สำเนียง ชมเชิด(not set)
39025610282005น.ส. สุรีพร วิชา(not set)
39125610282009นาง ผุสดี เชื้อเมืองพาน(not set)
39225610282362นาง พรพิทยา เสน่หารพสต เวียงห้าว
39325610282453นาง นฤมล คำวัง(not set)
39425610282516น.ส. จิราพรรณ คำปาโรงพยาบาลพาน
39525610282635นาย ธนากร องคะกาศโรงพยาบาลพาน
39625610283674นาย พิเชษฐ์ พรมตันรพสต งิ้วเฒ่า
39725610284345นาย เอกรินทร์ นามใจสุข(not set)
39825610284588น.ส. สุดาพร ดอนเลยรพสต สันมะเค็ด
39925610285050นาย จักรพันธ์ กันธะนะโรงพยาบาลพาน
40025610285099น.ส. ณัฏฐพิชา เทพน่านโรงพยาบาลพาน
40125610285497นาง สุพรรณ มหิตธิโรงพยาบาลพาน
40225610285699นาย ผจญ ใจกล้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
40325610286644นาง นันทพร ยารวง(not set)
40425610287287น.ส. วาสนา ป๊อกบุญเรืองรพสต แม่คาวหลวง
40525610287560นาง บุษราภรณ์ สิมมาโรงพยาบาลพาน
40625610287668นาย ธัชยณัฐ ปิงวงค์อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
40725610287669พ.ญ. ณัฐชยา ประสาธนากรโรงพยาบาลพาน
40825610287691น.ส. ศุภกานต์ ริมธารโรงพยาบาลพาน
40925610288968น.ส. เบญจมัย พลสารัตน์(not set)
41025610289162นาย ธีรยุทธ ไชยฤทธิ์(not set)
41125610289447น.ส. ศุภมาส สารวรรณ์(not set)
41225610289468น.ส. ธันยพร นาขยัน(not set)
41325610289993น.ส. สุรีพร อ้อยหวาน(not set)
41425610292769น.ส. พิมพ์ชนก(***) คำแปง(not set)
41525610294452นาย ภานุวัฒน์ กิติมา(not set)
41625610294474น.ส. สุภิดา ปินตาเป็ก(not set)
41725610294475นาง ชีวรินทร์ มนปัญญา(not set)
41825610294476น.ส. นันทิภร กองบุญเรือง(not set)
41925610294484นาย สมยศ เอี่ยมปี(not set)
42025610294544น.ส. ณัฐณิชา ปันชุน(not set)
42125610294637นาย หริรักษ์ หอมพูลทรัพย์(not set)
42225610294639น.ส. นัชชา อภิชาติปิยกุล(not set)