โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ลงทะเบียนใช้งาน

Total 23 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน35131437
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน064212
3รพสต งิ้วเฒ่า02103
4รพสต เจริญเมือง11349
5รพสต ดอยงาม04048
6รพสต ทรายขาว113510
7รพสต ทานตะวัน01034
8รพสต ธารทอง02169
9รพสต ป่าบง00257
10รพสต ป่าหุ่ง032712
11รพสต เมืองพาน0231015
12รพสต แม่คาวหลวง00268
13รพสต แม่เย็น132612
14รพสต แม่อ้อ012710
15รพสต ร่องคต02068
16รพสต ร่องธาร00268
17รพสต เวียงห้าว01056
18รพสต สันกลาง11248
19รพสต สันติสุข00347
20รพสต สันมะเค็ด233412
21รพสต หัวง้ม10247
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01124
23อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)00011

ผู้ที่ได้รับการตรวจเจาะ LAB

Total 1 item.
#ชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
100011
Total 1 item.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1รพสต ดอยงาม00011

รายชื่อแพทย์ผู้สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#ชื่อแพทย์จำนวนสรุป (ราย)
 รวม407 จากทั้งหมด 431 (คิดเป็น 94.43 %)
1กันยามาศ ชัยยาสม406

จำนวนสรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 4 items.
#สถานที่ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมดจำนวนสรุปเสร็จคิดเป็นร้อยละ
     
1(not set)11610287.93
2โรงพยาบาล17817397.19
3สสอ + รพสต949196.81
4OutSource444295.45

สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#RBCWBCPLTHTCMVCHbFBSBUNCreatinineUricAcidHDLLDLSGOTSGPTAlkaline_phosphataseCholesterolTriglycerideCholinesterase
1000000000000000000

Error Step 3 - รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้สรุปผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์

Total 24 items.
#ปีงบประมาณHNชื่อสกุลสถานที่ปฏิบัติงาน
125620039023นาย บรรเจิด มะโนตา(not set)
225620039060นาย สง่า ทะริยะโรงพยาบาลพาน
325620053620นาย นิพนธ์ ศรีวิชัยโรงพยาบาลพาน
425620057427นาย ประพันธ์ เทพนิลโรงพยาบาลพาน
525620057964นาง ทัศนีย์ เริงใจรพสต เมืองพาน
625620065385นาย สนชัย ศรีนวล(not set)
725620067131นาย พีระพงษ์ ราชวรรณา(not set)
825620070548นาย พิพัฒนาพงษ์ ใจยาอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
925620072232น.ส. ชุติกาญจน์ สมสิงห์ใจรพสต เจริญเมือง
1025620120096น.ส. วรรณภา สุขรอด(not set)
1125620134557น.ส. เพ็ญศรี นามะยอม(not set)
1225620136892นาย พูนทรัพย์ ภูแก้วอื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)
1325620209276นาง อุไรรัตน์ มณีวรรณ์รพสต ป่าหุ่ง
1425620219078นาง พรรณิภา อินทนันชัย(not set)
1525620246977น.ส. ภัฏชนัญญ์ เชื้อเมืองพาน(not set)
1625620248267น.ส. เกษสุดา ยถาธนากุลโรงพยาบาลพาน
1725620255063น.ส. อโณทัย เขื่อนแก้วโรงพยาบาลพาน
1825620255805นาย จีระศักดิ์ ปินตาสุข(not set)
1925620277337นาย กมลรัตน์ ถวิลมาตร(not set)
2025620279590น.ส. สุธาสินี ลือใจ(not set)
2125620293402พ.ญ. ณัฐปภัสร์ พงศ์มั่นจิต(not set)
2225620294476น.ส. นันทิภร กองบุญเรือง(not set)
2325620297613พ.ญ. ปริยานุช กฤตธนชัย(not set)
2425620297830น.พ. สิทธิณัฐ สุระประเสริฐ(not set)