โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ลงทะเบียนใช้งาน

Total 23 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน34131335
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน052310
3รพสต งิ้วเฒ่า02103
4รพสต เจริญเมือง01348
5รพสต ดอยงาม02024
6รพสต ทรายขาว01359
7รพสต ทานตะวัน01034
8รพสต ธารทอง02046
9รพสต ป่าบง00257
10รพสต ป่าหุ่ง022610
11รพสต เมืองพาน134816
12รพสต แม่คาวหลวง00167
13รพสต แม่เย็น022610
14รพสต แม่อ้อ013610
15รพสต ร่องคต02068
16รพสต ร่องธาร00156
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง11057
19รพสต สันติสุข00347
20รพสต สันมะเค็ด133310
21รพสต หัวง้ม10214
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01124
23อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)00011

ผู้ที่ได้รับการตรวจเจาะ LAB

Total 1 item.
#ชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
13581109264489
Total 23 items.
#สถานที่ทำงานชาย(ต่ำกว่า 35 ปี)ชาย(35 ปี ขึ้นไป)หญิง(ต่ำกว่า 35 ปี)หญิง(35 ปี ขึ้นไป)รวม(คน)
1โรงพยาบาลพาน103343129215
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน03126
3รพสต งิ้วเฒ่า03104
4รพสต เจริญเมือง00246
5รพสต ดอยงาม04037
6รพสต ทรายขาว00022
7รพสต ทานตะวัน00033
8รพสต ธารทอง01023
9รพสต ป่าบง00314
10รพสต ป่าหุ่ง01146
11รพสต เมืองพาน022711
12รพสต แม่คาวหลวง00167
13รพสต แม่เย็น00044
14รพสต แม่อ้อ022610
15รพสต ร่องคต02035
16รพสต ร่องธาร00044
17รพสต เวียงห้าว01146
18รพสต สันกลาง10034
19รพสต สันติสุข00246
20รพสต สันมะเค็ด03339
21รพสต หัวง้ม00022
22รพสต ใหม่ท่าเรือ01113
23อื่นๆ (พขร,รปภ,แม่บ้าน,ไตเทียม,ดอกปีบ)1010113465

รายชื่อแพทย์ผู้สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#ชื่อแพทย์จำนวนสรุป (ราย)
 รวม488 จากทั้งหมด 489 (คิดเป็น 99.80 %)
1กันยามาศ ชัยยาสม488

จำนวนสรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 4 items.
#สถานที่ปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมดจำนวนสรุปเสร็จคิดเป็นร้อยละ
     
1(not set)9898100.00
2โรงพยาบาล215215100.00
3สสอ + รพสต11211199.11
4OutSource6565100.00

สรุปผลตรวจสุขภาพ

Total 1 item.
#RBCWBCPLTHTCMVCHbFBSBUNCreatinineUricAcidHDLLDLSGOTSGPTAlkaline_phosphataseCholesterolTriglycerideCholinesterase
194424394474594490003100413024937180

Error Step 3 - รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้สรุปผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์

Total 1 item.
#ปีงบประมาณHNชื่อสกุลสถานที่ปฏิบัติงาน
125610286867น.ส. ศิริพรรณ จินาเดชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน